در اضطراب اجتماعی که هراس اجتماعی نیز نامیده می شود، تعاملات روزمره منجر به اضطراب، ترس و خجالت بیش از حد می شود.

نتیجه ای یافت نشد