اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان (هراس اجتماعی) یکی از مشکلات روان‌شناختی است که به ‌وفور مشاهده می‌ شود و تأثیرات عمیقی بر وضعیت روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها می‌ گذارد.

نتیجه ای یافت نشد