اضطراب و نگرانی شدید و دایمی که به فعالیت های روزمره زندگی آسیب وارد می کند، می تواند علامتی از اختلال اضطراب فراگیر باشد.

نتیجه ای یافت نشد