اختلال افسردگی ناشی از سایر بیماری های طبی اشاره به اختلالی پایدار در خلق دارد که مشخصه آن خلق افسرده یا کاهش چشمگیر علایق و لذت بردن از همه یا بیشتر فعالیت ها است.

نتیجه ای یافت نشد