اختلال طیف درخودماندگی یا اوتیسم یک اختلال عصبی تحولی جدی است که به توانایی کودک در ارتباط برقرار کردن و تعامل با دیگران آسیب وارد می کند.

نتیجه ای یافت نشد