بی اختیاری مدفوع که گاهی اوقات نشت مدفوع نیز نامیده می شود، دفع مکرر مدفوع (معمولا غیرارادی) در لباس یا جای نامناسب است.

نتیجه ای یافت نشد