مشکلات مداوم و عودکننده (راجعه) در رابطه پاسخ جنسی، میل جنسی، ارگاسم یا درد تناسلی- لگنی که باعث ناراحتی شما یا آسیب به روابط با شریکتان می شود، به عنوان کژکاری جنسی زنان یا اختلال جنسی زنان نامیده می شود.

نتیجه ای یافت نشد