اختلال خلق نامنظم مخرب اشاره به وجود تحریک پذیری و عصبانیت مداوم و دوره های مکرری از عدم کنترل رفتاری همراه با علایم و نشانه های خلق افسرده در کودکان است.

نتیجه ای یافت نشد