اختلال دو قطبی یا بای پولار (Bipolar) که قبلاً افسردگی مانیا نامیده می شد، باعث نوسانات خلقی شدید می شود و شامل خلق و خوی بالا (مانیا یا هیپومانیا) و خلق و خوی پایین (افسردگی) است.

نتیجه ای یافت نشد