اختلال سلوک مجموعه پایدار از رفتارهایی در کودک یا نوجوان است که به مرور زمان شکل می ‌گیرد و تحول می ‌یابد و معمولاً مشخصه‌ آن پرخاشگری و نقض حقوق دیگران است.

نتیجه ای یافت نشد