اختلال شخصیت مرزی یک اختلال روانی است که بر نحوه فکر کردن و احساس کردن درباره خود و دیگران اثر می گذارد و منجر به مشکل در زندگی روزمره می شود.

نتیجه ای یافت نشد