اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD) اختلال مزمنی است که میلیون ها کودک را تحت تأثیر قرار داده است و اغلب تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند.

نتیجه ای یافت نشد