اختلال پرخوری یک اختلال جدی است که در آن به طور مکرر معمولاً مقدار زیادی غذا را مصرف می کنید و در متوقف کردن خوردن احساس ناتوانی می کنید.

نتیجه ای یافت نشد