بیماری اسکیزوفرنی اختلال روانی شدیدی است که در آن فرد مبتلا، واقعیت را اشتباه تفسیر می کند.

نتیجه ای یافت نشد