انزال دیررس که گاهی دیرانزالی هم نامیده می شود، حالتی است که در آن مرد برای رسیدن به اوج لذت جنسی و خارج شدن منی از آلت (انزال) به مدت زمانی زیادی از تحریک جنسی نیاز دارد.

نتیجه ای یافت نشد