انزال زودرس در مردان یا زود انزالی زمانی رخ می دهد که فرد درحین رابطه جنسی، زودتر از هنگامی که خود یا شریک جنسی اش می خواهد، انزال کند.

نتیجه ای یافت نشد