درد عضلانی دردی است که می تواند در هر یک از عضلات بدن ایجاد شود. اصطلاحی که در پزشکی برای تعریف درد عضلانی استفاده می شود، میالژیا است.

نتیجه ای یافت نشد