رفتار جنسی جبری، گاهی اوقات هایپر سکشوال، اختلال میل جنسی زیاد، میل جنسی بیش از حد در زنان (نیمفومانیا) و اعتیاد جنسی نامیده می شود.

نتیجه ای یافت نشد