سردرد تنشی، درد ناشی از استرس یا تنش است که منجر به احساس گرفتگی و انقباض در ناحیه گردن و سر می ­شود.

نتیجه ای یافت نشد