میگرن یک اختلال سر­درد اولیه است که مشخصه آن سر­درد­های مکرر است. این سر­درد­ها می توانند متوسط تا شدید باشند.

نتیجه ای یافت نشد