سندروم پیش از قاعدگی که اختلال ملال پیش از قاعدگی هم نامیده می شود، علایم متفاوتی دارد که شامل نوسان های خلقی، حساسیت به لمس پستان ها، ولع خوردن، خستگی، تحریک پذیری و افسردگی می شود.

نتیجه ای یافت نشد