لالی انتخابی یا سکوت انتخابی (Selective Mutism) یکی از اختلالات دوران کودکی است. مشخصه اختلال لالی انتخابی در کودکان عدم توانایی صحبت کردن در یک یا چند موقعیت خاص اجتماعی است.

نتیجه ای یافت نشد