لکنت زبان که اختلال فصاحت کلام با شروع دوران کودکی نیز نامیده می شود، یک اختلال گفتاری است که شامل مشکلاتی در روانی و سیالی گفتار می شود.

نتیجه ای یافت نشد