وسواس کندن مو یا تریکوتیلومانیا یک اختلال روانی است که شامل میل مکرر و غیرقابل مقاومت برای کندن موی سر، ابروها و دیگر نواحی بدن علی رغم تلاش برای متوقف کردن آن می شود.

نتیجه ای یافت نشد