پرخوری عصبی که بولیمیا نیز نامیده می شود، یک اختلال تغذیه و خوردن است که به طور بالقوه تهدید کننده حیات فرد مبتلا است.

نتیجه ای یافت نشد