مجله جامعه.شماره 70. اختلالات رفتاری هیجانی و تحول تکامل. ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (3تا 18 سال) تصویری
نحوه‌ی پاسخ دهی
1- نمره گذاری: لطفا پس از اطمینان از پاسخ‌گویی به تمامی سوالات، به هرگز، گاهی اوقات و یا اغلب به ترتیب نمرات 0، 1 و 2 داده شود و سپس تمامی این نمرات را با هم جمع کرده تا نمره کلی فرد در این آزمون به دست آید.
2- نمره‌ كلي حاصل از این پرسشنامه بیانگر احتمال وجود مشكلات رواني- اجتماعي و از جمله موارد زیر می‌باشد:

• مشکل در توجه و تمرکز
• مشکلات درونی سازی نظیر اضطراب و افسردگی
• مشکلات بیرونی سازی نظیر اختلال سلوک

حیطه‌ها شماره سوالات تفسیر
توجه و تمرکز 7، 8، 9، 14 و 21 نمره برابر یا بالاتر از 7 کند احتمالاً واجد مشکلاتی در توجه و تمرکز می‌باشد.
درونی‌سازی 11، 13، 19، 22 و 27 نمره برابر یا بالاتر از 5 احتمالاً واجد مشکلات درونی سازی نظیر اضطراب و افسردگی می‌باشد.
بیرونی‌سازی 16، 29، 31، 32، 33، 34 و 35 نمره برابر یا بالاتر از 7 احتمالاً واجد مشکلات بیرونی سازی نظیر اختلال سلوک است


آزمونهای پیگیری کلینیک
مشکلات رفتاری/اضطراب/افسردگی:
3-11 سال:CBCL/SCAS
کلینیک رفتاری -هیجانی
11-16 سال:CBCL/YSR/SCAS
16-18سال: MMPI/SCAS/YSR/CBCL
کلینیک خلقی
مشکلات توجه و تمرکز:4-6 سال: COG کلینیک رفتاری هیجانی
6-18سال:IVA/SIGNAL کلینیک تحصیلی

مجله جامعه. شماره 72. اضطراب و خلق. نمره گذاری تست غربالگری اضطراب
گزینه همیشه اغلب گاهی اوقات هرگز
نمره 3 2 1 0
• مجموع نمره ی بالاتر از 6 نیازمند توجه بیشتر است.

نمره گذاری تست غربالگری خلقی
پاسخ ها بر اساس جدول زیر نمره گذاری می شوند.
گزینه همیشه اغلب گاهی اوقات هرگز
نمره 3 2 1 0
• مجموع نمره ی بالاتر از 6 نیازمند توجه بیشتر است.


مجله جامعه. شماره 73. خانواده و اختلالات کف لگن. پاسخ تست وضعیت زناشویی
پاسخنامه:
گزینه کاملا موافق موافق مخالف کاملا مخالف
نمره 3 2 1 0

نمرات تمامی سوالات را با توجه به جدول بالا با هم جمع کنید. نمره بالا نشانه وخیم تر بودن وضعیت زناشویی است . در صورت کسب نمره‌ی 34 به بالا (وضعیت ضعیف و بدتر) ضروری است تا به متخصص جهت انجام مصاحبه، ارزیابی بالینی و دریافت خدمات حرفه‌ای مراجعه کنید.
نمرات وضعیت
47 یا بیشتر بسیار وخیم
42 تا 46 وخیم
38 تا 41 بد
34 تا 37 ضعیف
30 تا 33 متوسط
26 تا 29 بالای متوسط
22 تا 25 خوب
17 تا 21 خیلی خوب
16 یا کمتر تعریف نشده


مجله جامعه. شماره 74. تحصیل. نمره گذاری چک لیست ناتوانی های یادگیری- فرم دوره دبستان.
نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره در هر مقیاس:
دقت نمایید که سوالی بی پاسخ نماند و سپس بر اساس جدول زیر در هر حیطه بر حسب تعداد پاسخ بله، تفسیر آن را مشاهده نمایید.
نام حیطه پاسخنامه تفسیر
مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف پاسخ بله به 4 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دارای مشکل باشد.
مهارت‌های زبانی پاسخ بله به 5 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های زبانی دارای مشکل باشد.
مهارت‌های خواندن پاسخ بله به 6 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های خواندن دارای مشکل باشد.
مهارت‌های نوشتن پاسخ بله به 5 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های نوشتن مشکل باشد.
مهارت‌های ریاضی پاسخ بله به 5 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های ریاضی دارای مشکل باشد.
مهارت‌های هیجانی/اجتماعی پاسخ بله به 4 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در مهارت‌های هیجانی/اجتماعی دارای مشکل باشد.
توجه پاسخ بله به 3 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما در توجه دارای مشکل باشد.
علايم ديگر پاسخ بله به 4 سوال یا بیش‌تر در این حیطه ممکن است فرزند شما دارای علایم دیگر ناتوانی یادگیری باشد.

نمره گذاری آزمون غربالگری مشکلات روانی-اجتماعی کودکان
هرسوال با توجه به این که هرگز، گاهی اوقات، اغلب و خیلی زیاد پاسخ داده شده باشند به ترتیب نمره 0، 1، 2 و 3 می‌گیرند.

1)جدول نمره گذاری
در ابتدا بر اساس توضیحات، مستطیل را تکمیل نمایید و سپس با مراجعه به جدول تشخیص نوع مشکل را مشخص نمایید.
مستطیل اول: در سوالات 1 تا 9، تعداد سوالاتی را که با عدد 2یا3 نمره گذاری کرده اید را شمرده و آن را در مستطیل روبرو بنویسید.
مستطیل دوم: در سوالات 10 تا 18، تعداد سوالاتی را که با عدد 2یا3 نمره گذاری کرده اید را شمرده و آن را در مستطیل روبرو بنویسید.
مستطیل سوم: در سوالات 19 تا 26، تعداد سوالاتی را که با عدد 2یا3 نمره گذاری کرده اید را شمرده و آن را در مستطیل روبرو بنویسید.
مستطیل چهارم: در سوالات 27 تا 40، تعداد سوالاتی را که با عدد 2یا3 نمره گذاری کرده اید را شمرده و آن را در مستطیل روبرو بنویسید.
مستطیل پنجم: در سوالات 41 تا 47، تعداد سوالاتی را که با عدد 2یا3 نمره گذاری کرده اید را شمرده و آن را در مستطیل روبرو بنویسید.
2)جدول تشخیصی
عدد 6 یا بالاتر در مستطیل اول: AD/HD از نوع بی توجهی
عدد 6 یا بالاتر در مستطیل دوم: AD/HD از نوع بیش فعالی تکانشگر
عدد 4 یا بالاتر در مستطیل سوم: اختلال نافرمانی مقابله ای
عدد 3 یا بالاتر در مستطیل چهارم: اختلال سلوک
عدد 3 یا بالاتر در مستطیل پنجم: اضطراب و افسردگی

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن