خدمات ارتقاء کودک ( رشد هیجانی، هوشی و حرکتی) بخش تولد تا 6 سالگی

مراجعین مراجعین این بخش شامل سه دسته هستند:
1- کودکان سالم از بدو تولد تا 5 سالگی
2- کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده:
اضطراب، اضطراب جدایی، اجتماع هراسی، تر سها، افسردگی و ناخن جویدن
3- کودکان دارای مشکلات برونی سازی شده:
مشکلات رفتاری، بیش فعالی،پرخاشگری، رفتار تکان های وناسازگاري
اهداف • ارزیابی توانمندی کودکان درمهارتهای 1- برقراری ارتباط 2- حل مسأله 3- اجتماعی شدن 4- حرکات ريز و درشت اندامها
• بالا بردن توانایی های کلامی،ادراکی-حرکتی، هیجانی و شناختی کودک
• پیشگیری از مشکلات رفتاری هیجانی
• ایجاد ارتباط مناسب والد - کودک
• شیوه تنظیم قوانین رفتاری
• حل تعارضات و مشکلات رفتاری کودک
• شناخت و پیشگیری از مشکلات یادگیری
خدمات بخش • آزمون ارزیابی تکامل (ASQ )در فاصله هر ۲ ماه از بدو تولد تا ۵ سالگی
• ویزیت متخصص رشد و تکامل
• ویزیت روانشناس کودک
• کاردرمانی، بازی درمانی،گفتار درمانی
• کارگاه های آموزشی فرزندپروری
• ارزیابی سلامت روان والدین
• پکیج آموزشی افزایش استعدادکودکان- از تولد تا پنج سال
• پکیج آموزشی فرزندپروری
• پکیج ارتقاء هوش کودک
• پکیج ارتقاء خلاقیت کودک
خدمات ویژه مهدها
ویژه کودکان ارزیابی رشد و تکامل کودکان در محل مهدکودک
• بررسی کودک از لحاظ توانایی های حسی – حرکتی، ادراک دیداری، ادراک شنیداری، شناختی، هیجانی و اجتماعی
• تشخیص زود هنگام مشکلات تکاملی وکمک به ارتقاء کودک
• معرفی اسباب بازی های مفید برای افزایش خلاقیت و هوش کودکان
ویژه والدین • پكیج آموزشی از تولد تا پنج سال
• سخنرانی های آموزشی با عناوین:
- تحول طبیعی کودک (جسمی، شناختی هیجانی)
- کلیات فرزندپروری
- فرزندپروری با موضوع ارتباط مناسب والد و کودک
- فرزندپروری با موضوع تشویق و تنبیه
- فرزند پروری با موضوع روش حل مساله
- آموزش رفتار تغذیه ای، خواب و توالت
- آموزش باز یهای مناسب کودک
- شناخت و کمک به حل مشکلات هیجانی کودک
- شناخت و کمک به حل مشکلات برونی سازی کودک
ویژه مربیان مهد • مطالب آموزشی ویژه مهد کودک
• سخنرانی ویژه مربیان شامل:
- شناخت مشکلات هیجانی کودک
- شناخت مشکلات یادگیری کودک
ADHD - چیست؟
- تحول طبیعی کودک
- ا صول فرزندپروری، راهنمایی والدین - اصول فرزندپروری، تنبیه و تشویق
- آموزش روش حل مساله
- آموزش رفتارهای تغذیه ای، خواب وتوالت
- آموزش بازی های مناسب جهت رشد مهارت های پای های کودک
خدمات ارتقاء تحصیلی ( بخش دانش آموزی و دانشجویی)

مراجعین مراجعین این بخش شامل دو دسته هستند:
1- دانش آموزان نرمال:
الف- ارزیابی توانمندی هاي مغزی و ذهنی
ب- ارتقاء توجه، تمرکز و انگیزه تحصیلی
ج- کنترل اضطراب امتحان و کنکور
د- مشاوره تحصیلی و شغلی
2- دانش آموزان دارای مشکلات تحصیلی:
الف- مشکل در توجه، تمرکز و حافظه
ب- مشکلا ت رفتاری، اضطراب و افسردگی
ج- اختلال یادگیری (خواندن، نوشتن و ریاضی)
د- مشکل انگیزه تحصیلی و ترک تحصیل
اهداف • بهبود توجه، تمرکز و انگیزه تحصیلی
• کاهش اضطراب درس و امتحان
• اصلاح مشکلات رفتاری
• بهبود مشکلات یادگیری (خواندن، نوشتن و ریاضیات)
• کنترل هیجانات دوران بلوغ
• افزایش توانمندی های شناختی (حافظه،حل مساله، برنامه ریزی و ...)
• استفاده بهینه از توانمندهای مغز
خدمات بخش • نوروفیدبک
• بیوفیدبک
• بازتوانی شناختی
• ارزیابی سلامت روان شناختی والدین
• آموزش کنترل هیجانات ویژه والدین
• آموزش فرزندپروری برای والدین
• آموزش مهارت های اولیه نوجوانی وبلوغ براي والدین
• روان درمانی گروهی
• صدور کارنامه توانمند یهای ذهنی
• تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان
خدمات ویژه مدارس

ویژه مدارس • تهیه کارنامه توانمندی های ذهنی تحصیلی ویژه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برای هر دانش آموز
• برگزاری مسابقات لیگ آ یکیو IQ
• برگزاری سخنرانی های آموزشی با عناوین:
- خو دآگاهی (شناخت علایق خود، آشنایی با خود وارزش خود، پذیرش خود، توانای یها و ضعف ها، شناخت
مسئولیت نسبت به خود و دیگران، تنظیم اهداف زندگی،آرزوها و ...)
- مقابله با هیجا نها، شناخت احساسات، مقابله با استر سها (ترس، غمگینی، جدایی و تنهایی، عصبانیت)
- مهارت های ارتباط اجتماعی (کارگروهی، غریبه و آشنا، نه گفتن، دوست یابی، حل اختلافات، قاطعیت، حقوق من).
ویژه والدین • برگزاری سخنرانی های آموزشی باعناوین:
- مهار تهای اولیه برای نوجوانی و بلوغ
- فرزندپروری موثر
- شناخت اختلالات تحصیلی (ADHD، LD، IQ)
- کمک به افزایش هوش و خلاقیت درکودکان (تفاو تهای خلاقیت، نوآوری وابتکار)
- مهار تهای زندگی
- خانواده سالم
- کنترل هیجانات
• پکیج های آموزشی والدین
ویژه معلمان • تشکیل کارگاه های آموزشی با عناوین:
- تشخیص و ارجاع دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
- تشخیص و ارجاع دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی
- روش های ارتقاء توجه و تمرکز برای دانش آموزان در کلاس درس
- مدیریت رفتار دانش آموزان با مشکلات برونی سازی شده در کلاس درس
• توزیع ویژه نامه هاي معلمین درزمینه های: اختلال یادگیری، بیش فعالی و کم توجهی
خدمات ارتقاء کیفیت زندگی

مراجعین مراجعین این بخش شامل سه دسته هستند:
1- افراد نرمال
الف- افزایش توجه، تمرکز و حافظه
ب- افزایش مهارت های شناختی
2- افراد دارای مشکلات روا نشناختي
الف - افسردگی
ب- وسواس
ج- اضطراب
د- کم توجهی
3- افراد دارای مشکلات جسمی
الف – سکته مغزی
ب- بی اختیاری ادرار در بانوان (بدون جراحی)
ج- سردردهاي میگرنی و تنشی
د- دردهای مزمن
اهداف • دارودرمانی صرفا به عنوان آخرین راه حل
• درمان سریع و کم عارضه
• افزایش توانایی های مربوط به حافظه
• ارتقا عملکرد ذهنی و مغزی برای توجه و تمرکز بهتر
• افزایش توانایی های مرتبط با برنامه ریزی و خودنظم دهی
• آموزش شیوه های مقابله با شرایط پراسترس
• شناخت عوامل روا نشناختی فردی وخانوادگی فرد
• اصلاح امواج و كاركردهاي بخش های آسیب دیده مغز
• توانمندسازی افراد به مهارت های تنفس صحیح و آرمیدگی
خدمات بخش • تحریک مغناطیسی مغز TMS
• تحریک الکتریکی قشر مغز tDCS
• نوروفیدبک
• بیوفیدبک
• بازتوانی شناختی
• روان درمانی
• آموزش مديريت هیجانات
خدمات ویژه سازمانها
خدمات ویژ ه مدیران • تهیه کارنامه توانمندی های مدیریتی اختصاصی هر فرد
• سخنرانی های ویژه مدیران شامل:
- افزایش انگیزه و ایجاد تغییر مطلوب
- رهبری موفقیت آمیز
- نگرش كاركنان و شیوه های تغییر آن در سازمان
- مدیران در دام اضطراب و فشار روانی
- مُدل نظا ممند انتخاب و به کارگيری اثربخش منابع انسانی
خدمات ویژه کارمندان • تهیه کارنامه توانمندی های شغلی اختصاصی هر فرد
• سخنرانی های ویژه پرسنل شامل:
- رفتار سازمانی (قدرت سازگاری، کارگروهی و ...)
- فشار روانی و فرسودگی شغلی - علل و عوامل انسانی بهره وری درسازمان ها
- ارتباط بين فردی و اصول مذاکره
- انگيزش شغلي، خشنودی از شغل وتعهد سازمانی
- کنترل هیجانات، استرس شغلی،اضطراب
- کارگاه خودآگاهی (به هوشیاری)
خدمات ویژه پرسنل • سخنرانی های ویژه خانواده
- مهار تهای زندگی
- آموزش مسئولیت و نظم به کودکان
- ایجاد انگیزش تحصیلی در فرزندان
- اعتماد به نفس
- سبک های فرزندپروری (والدین مقتدر)
- کنترل پرخاشگری و لجبازی درکودکان

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن