اختلال اوتیسم یاطیف درخودماندگی

اوتیسم یا طیف در خودماندگی

کلینیک مربوطه

کلینیک اتیسم و تاخیر رشدکلی

کودکانی که مبتلا به یکی از اختلالات طیف درخودماندگی تشخیص داده میشوند, به درمانی به موقع و موثر نیاز دارند و کار درمانی انها نباید به هیچ وجه تعلل کرد.

کلینیک اتیسم و تاخیر رشدی

برای مشاهده توضیحات کلینیک کلیک کنید
ورود به صفحه کلینیک

کلینیک مصاحبه و تشخیص

کلینیک مصاحبه و تشخیص زیر مجموعه کلینیک روانشناسی آتیه است که نقطه ورود تمامی مراجعین جدید به کلینیک روانشناسی آتیه در مرحله اول محسوب می شود.

کلینیک مصاحبه و تشخیص

برای مشاهده توضیحات کلینیک کلیک کنید
ورود به صفحه کلینیک

آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

این آزمایشگاه به عنوان نمایندۀ انحصاری مرکز HBimed سوئیس، مجهز به روزآمدترین دستگاه های ثبت (Mitsar, Neuroamp II) و نرم افزارهای تحلیل (Neuroguide, HBimed) است.

آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

برای مشاهده توضیحات کلینیک کلیک کنید
ورود به صفحه کلینیک

کادر درمان

ویدئوها

/div>iv>

دانستنی ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!