خدمات آتیه

در این قسمت لیست تمامی خدمات ما را مشاهده می کنید

تشخیص و ارزیابی

درمان و توانبخشی

ارزیابی و ارتقا شناختی

درمان های کلاسیک

خدمات تشخیص و ارزیابی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

* نقشه مغزی
* ارزیابی پاسخ استرس
* تصویربرداری و آنالیز عملکردی و ساختاری مغز

ارزیابی و تشخیص
عکس مربوط به نمونه موفق

* تحریک مغناطیسی مغز
* تحریک الکتریکی مغز
* بیوفیدبک
* نوروفیدبک

درمان و توانبخشی

* ارزیابی عصب روانشناختی
* بازتوانی و اصلاح عملکردهای شناختی
* آموزش شناختی و ارتقاء مهارت‌های مغز

ارزیابی و ارتقاء شناختی

خدمات درمان و توانبخشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

* نقشه مغزی
* ارزیابی پاسخ استرس
* تصویربرداری و آنالیز عملکردی و ساختاری مغز

ارزیابی و تشخیص
عکس مربوط به نمونه موفق

* تحریک مغناطیسی مغز
* تحریک الکتریکی مغز
* بیوفیدبک
* نوروفیدبک

درمان و توانبخشی

* ارزیابی عصب روانشناختی
* بازتوانی و اصلاح عملکردهای شناختی
* آموزش شناختی و ارتقاء مهارت‌های مغز

ارزیابی و ارتقاء شناختی

خدمات ارزیابی و ارتقاء شناختی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

* نقشه مغزی
* ارزیابی پاسخ استرس
* تصویربرداری و آنالیز عملکردی و ساختاری مغز

ارزیابی و تشخیص
عکس مربوط به نمونه موفق

* تحریک مغناطیسی مغز
* تحریک الکتریکی مغز
* بیوفیدبک
* نوروفیدبک

درمان و توانبخشی

* ارزیابی عصب روانشناختی
* بازتوانی و اصلاح عملکردهای شناختی
* آموزش شناختی و ارتقاء مهارت‌های مغز

ارزیابی و ارتقاء شناختی

درمان های کلاسیک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

* نقشه مغزی
* ارزیابی پاسخ استرس
* تصویربرداری و آنالیز عملکردی و ساختاری مغز

ارزیابی و تشخیص
عکس مربوط به نمونه موفق

* تحریک مغناطیسی مغز
* تحریک الکتریکی مغز
* بیوفیدبک
* نوروفیدبک

درمان و توانبخشی

* ارزیابی عصب روانشناختی
* بازتوانی و اصلاح عملکردهای شناختی
* آموزش شناختی و ارتقاء مهارت‌های مغز

ارزیابی و ارتقاء شناختی