خدمات نقشه مغزی (qEEG)

 ثبت و مقایسه امواج مغزی با هدف: کمک به تشخیص اختلالاات روانشناختی راهنما در تعیین پروتکل‌های درمان های تکنولوژیک مانند نوروفیدبک بررسی میزان اثربخشی درمان ... ادامه مطلب

خدمات بیوفیدبک

بیوفیدبک یک روش پسخوراند زیستی است، با هدف تغییر فعالیت­های غیر اردای بدن مانند فشار خون، ضربان قلب و .. موثر در درمان سردردهای میگرنی، ... ادامه مطلب