رزومه نگار احمدی مرزدشتی

نگار احمدی مرزدشتی تحصیلات مشاغل انتشارات سخنرانی و کارگاه 1399    کارشناسی ارشد علوم شناختی – توانبخشی شناختی دانشگاه پژوهشکده علوم شناختی موضوع پایان‌نامه: تاثیر مداخله ... ادامه مطلب