رزومه سمیرا ذاکرین

معرفی سوابق کاری عنوان سوابق تدریس طرح های تحقیقاتی عضویت در مجامع علمی کتاب و مقاله معرفی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش ... ادامه مطلب

رزومه دکتر زهرامحمدی

زهرا محمدی تحصیلات مشاغل طرح های پژوهشی انتشارات 1398- تاکنون دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران) 1393-1396     کارشناسی ارشد ... ادامه مطلب