کلینیک تشخیص

درباره تشخیص ما در کلینیک تشخیص آتیه درخشان ذهن،  در تلاشیم تا به وسیله ی کمیسیون تشخیص، آزمون های تشخیصی معتبر و مصاحبه ی تخصصی روانشناسان ... ادامه مطلب