آزمون های روانشناختی

با تست های روانشناختی از سلامت روان خود مطمئن شوید!

مقدمه

آزمون وسیله ای عینی و استاندارد شده است که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار میرود. در این تعریف منظور از عینی آن است که روش اجرا, نمره گذاری وتفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیرد و قضاوت یا نظر شخصی در انها بی تاثیر است.

در نتیجه انتخاب آزمون متناسب با هدف و ویژگی های فرد از اهمیت بالایی برخوردار است. عامل مهم دیگر در اجرای آزمون, فرد اجرا کننده و مکان اجرای آن است.

تست های روانشناختی آنلاین در کلینیک آتیه شامل: آزمون های پیشرفت تحصیلی و کشف استعداد ها, آزمون بیلی, آزمون bot, آزمون شناختی cantab, آزمون نشانه های حیاتی سیستم عصبی مرکزی و …. میباشد. با استفاده از هر تست روانشناختی در سایت کلینیک آتیه میتوانیم بخشی ناشناختگی های خود در مسیر زندگی را درک کنیم.

تست های روانشناختی  به همراه مطالعه  مطالب روانشناختی بهترین روش برای شناخت سلامت روان و ذهن میباشد.

آزمون های تشخیصی کلینیک آتیه

تست های روانشناختی آنلاین در کلینیک آتیه شامل: آزمون های پیشرفت تحصیلی و کشف استعداد ها, آزمون بیلی, آزمون bot, آزمون شناختی cantab, آزمون نشانه های حیاتی سیستم عصبی مرکزی و …. میباشد. با استفاده از هر تست روانشناختی در سایت کلینیک آتیه میتوانیم بخشی ناشناختگی های خود در مسیر زندگی را درک کنیم.

تست های روانشناختی  به همراه مطالعه  مطالب روانشناختی بهترین روش برای شناخت سلامت روان و ذهن میباشد.

برای ورود و ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مراجع گرامی در صورتی که اعتبار کافی ندارید از طریق شماره ۸۴۰۱۲۰۰۰ با کلینیک تماس بگیرید و اقدام به افزایش اعتبار کنید.

معرفی آزمون ها کلینیک آتیه

رشد و تحول

تست ASRS

با استفاده از این پرسشنامه میتوان به طور کلی از سلامت روان و کارکرد فرد در محیط کار و خانه اطمینان کرد.

شروع آزمون

تست CARS

با استفاده از این آزمون میتوان به بررسی مشکلات ارتباطی و شدت آن (طیف اوتیسم) پرداخت.

شروع آزمون

تست ASQ

این پرسشنامه حاوی ۱۹ پرشسنامه برای ۱۹ گروه سنی مختلف است که برای اطمینان از رشد سالم و منظم نوزادان و کودکان اجرا میشود.

شروع آزمون

تست BAYLEY

این آزمون برای سنجش رشد و استعداد سنجی کودکان از بدو تولد تا ۴سالگی انجام میشود.

شروع آزمون

مقیاس اوتیسم بهر کودک

شروع آزمون

مقیاس اوتیسم بهر نوجوان

شروع آزمون

تست SP

بررسی تمامی جنبه های رشد حسی, بررسی انواع اختلالات رشدی-عصبی, بررسی توانایی مهارت های حسی فرد در حیطه های متفاوت

شروع آزمون

پرسشنامه سبک دلبستگی

در این تست میتوان ارزیابی نوع رابطه فرد, ارزیابی میزان اعتماد فرد به همسر, ارزیابی میزان صمیمیت و نزدیکی هیجانی به همسر, ارزیابی میزان ترس از صمیمیت در رابطه با همسر را سنجید.

شروع آزمون

تحصیلی

تست رویکردهای مطالعه

با استفاده از این تست میتوان به تشخیص نوع استراژی مطالعه فرد (رویکرد عمیق, رویکرد راهبردی, رویکرد سطحی بی تفاوت) کمک کرد.

شروع آزمون

تست اضطراب امتحان

با استفاده از این تست به ارزیابی میزان اضطراب فرد در رابطه با امتحان و شدت و علائم اضطرابی مرتبط با امتحان را سنجید.

شروع آزمون

گاردنر

شروع آزمون

سبک زندگی و ویژگی های فردی

تست دلیل زندگی کردن برای نوجوانان

این تست با ارزیابی عقاید در مورد ادامه ی زندگی, میزان مسئولیت نسبت به خانواده, میزان ترس از خودکشی, میزان ترس از عدم پذیرش اجتماعی, ارزیابی ترس از ممنوعیت های اخلاقی مورد ارزیابی قرار میدهد.

شروع آزمون

بالینی و تشخیصی

تست اسپنس SCAS (ویژه کودکان و والدین)

بررسی ابعاد مختلف اضطراب کودک

شروع آزمون

تست دلبستگی پس از تولد MPAS

این پرسشنامه توسط مادر یا هرکسی که بیشترین زمان را با کودک میگذراند, تکمیل میشود.

شروع آزمون

تست ترس (FCL)

شروع آزمون

تست خودارزیابی افسردگی کودکان(DSRS)

در این تست شدت علائم افسردگی و نوع علائم افسردگی را مشخص میکند.

شروع آزمون

تست افسردگی کودکان (ماریاکواکس)

شروع آزمون

تست اضطراب امتحان

شروع آزمون

تست وسواس فکری, عملی

تعیین نوع و شدت علائم وسواس

شروع آزمون

تست CBCL

با استفاده از این پرسشنامه می توان به طور کلی از سلامت روان و کارکرد کودک یا نوجوان اطمینان حاصل کرد.

شروع آزمون

تست YSR

با استفاده از این پرسشنامه می توان به طورکلی از سلامت روان و کارکرد نوجوان اطمینان حاصل کرد و تفاوت دیدگاه والدین و خود نوجوان را به مشکلات دریافت.

شروع آزمون

تست کانزر( ویژه معلمان و والدین)

شروع آزمون

تست خشم کودکان و نوجوانان

با استفاده از این تست ارزیابی و تشخیص وجود و میزان پرخاشگری, بررسی موقعیت های مختلفی که موجب بروز خشم میشوند و بررسی مهارت های اجتماعی پرداخت.

شروع آزمون

تست مشکلات غذا خوردن کودک

شروع آزمون

تست ASR

این تست قابلیت نشان دادن مشکلات رفتاری, توجه و تمرکز, بیش فعالی, اضطراب, افسردگی, ناسازگاری اجتماعی, مشکلات جسمانی, گوشه گیری و... دارد.

شروع آزمون

تست ABCL

شروع آزمون

تست OASR

شروع آزمون

تست اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

شروع آزمون

تست کنترل خشم

شروع آزمون

تست خود بیمار انگاری

شروع آزمون

تست چند رویکردی گرایش به خودکشی

با استفاده از این تست میتوان گرایش به خودکشی و رویکرد نوجوان به مرگ و زندگی را ارزیابی کرد.

شروع آزمون

تست غربالگری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی

شروع آزمون

تست BAI (پرسشنامه اضطراب بک)

ارزیابی وجود اضطراب و شدت آن

شروع آزمون

تست BDI (پرسشنامه افسردگی بک)

ارزیابی وجود افسردگی و شدت آن

شروع آزمون

تست هراس اجتماعی کانور (SPIN)

شروع آزمون

تست مکانیسم های دفاعی

ارزیابی وجود اضطراب و شدت آن

شروع آزمون

خانواده

تست تفاهم بین والدین و فرزندان

بررسی مشکلات ارتباطی و تفاهم والدین و فرزندان

شروع آزمون

تست شیوه های فرزندپروری

شروع آزمون

تست رضایت زناشویی اِنریچ

ارزیابی کیفیت ارتباط زوجین, تواناییحل تعارض, مدیریت اقتصادی, انتظارات زوجین, کیفیت سازگاری شخصیتی و ...

شروع آزمون

تست عشق مثلثی استرنبرگ

ارزیابی نوع عشق در رابطه و تعیین میزان صمیمیت, شور جنسی و تعهد فرد در روابط عاطفی

شروع آزمون

احساسات مثبت درباره همسر

ارزیابی احساس های گوناگون زن و شوهر ها نسبت به هم

شروع آزمون

تست رضایت زناشویی (آمریسراج و پراکاس)

ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی

شروع آزمون

تست تعارضات زناشویی کنراس (KMCS)

شناسایی محورهای تعارض و اختلاف زوجین, شناسایی علل جر و بحث ها, بررسی وجود و میزان تعارض میان زوجین

شروع آزمون

تست مقیاس خانوادگی زوج های شاغل (DCFS)

بررسی اثرگذاری شغل زوجین بر روابط بین آن ها, بررسی خصوصیات خانوادگی زن و شوهر شاغل

شروع آزمون

تست رضایت جنسی زناشویی

ارزیابی رابطه جنسی

شروع آزمون

تست نگرش به خیانت (زناشویی)

شروع آزمون

تست سبکهای دلبستگی همسران

شروع آزمون

تست رضایت جنسی زناشویی

ارزیابی رابطه جنسی

شروع آزمون

تست نگرش به خیانت (زناشویی)

شروع آزمون

تست سبکهای دلبستگی همسران

شروع آزمون

تست رضایت جنسی زناشویی

ارزیابی رابطه جنسی

شروع آزمون

عشق و ازدواج

تست رضایت زناشویی اِنریچ

ارزیابی کیفیت ارتباط زوجین, ارزیابی رضایت زناشویی, ارزیابی توانایی حل تعارض, ارزیابی عقاید مربوط به ازدواج و...

شروع آزمون

تست عشق مثلثی استرنبرگ

ارزیابی نوع عشق در رابطه و تعیین میزان صمیمیت, شور جنسی و تعهد فرد در روابط عاطفی

شروع آزمون

تست احساس مثبت درباره همسر

ارزیابی احساس های گوناگون زن و شوهرها نسبت به هم

شروع آزمون

تست KMCS

شناسایی محورهای تعارض و اختلاف زوجین, شناسایی علل جرو بحث ها, بررسی وجود و میزان تعارض میان زوجین

شروع آزمون

تست DCFS

بررسی اثرگذاری شغل زوجین بر روابط بین انها, بررسی خصوصیات خانوادگی زن و شوهر شاغل

شروع آزمون

تست تفاهم بین والدین و فرزندان

بررسی مشکلات ارتباطی و تفاهم والدین و فرزندان

شروع آزمون

تست نگرش به خیانت

شروع آزمون

تست سبکهای دلبستگی همسران

شروع آزمون

تست مقیاس رمانتیک بودن

شروع آزمون

شخصیت شناسی

تست شخصیتی آیزنک

شروع آزمون

تست ویژگی های روانی دوران نوجوانی

شروع آزمون

تست سازگاری AISS

ارزیابی مشکلات عاطفی, اجتماعی و آموزشی در دوران بلوغ

شروع آزمون

تست EPP6

ارزیابی و سنجش ۳ بعد شخصیتی (۲۱ صفت شخصیتی)

شروع آزمون

تست MMPI2

بررسی اضطراب, افسردگی, وسواس و مشکلات شخصیتی

شروع آزمون

تست میلون ۳ (MCMI III)

ارزیابی صفات شخصیتی, تشخیص اختلالات روانشناختی

شروع آزمون

تست طرح واره یانگ

ارزیابی ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه

شروع آزمون

تست مکانیسم های دفاعی

شروع آزمون

تست قدرت ریسک

شروع آزمون

تست خود کنترلی

شروع آزمون

تست قدرت رهبری

شروع آزمون

تست هیجان خواهی زاکرمن

شروع آزمون

گاردنر

تست گاردنر

شروع آزمون

اجتماعی و روابط بین فردی

تست ویژگی های روانی دوران نوجوانی

شروع آزمون

تست دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)

ارزیابی عقاید در مورد ادامه زندگی, ارزیابی میزان مسئولیت نسبت به خانواده, ارزیابی میزان ترس از خودکشی و...

شروع آزمون

تست سازگاری AISS

ارزیابی مشکلات عاطفی, اجتماعی و آموزشی در دوران بلوغ

شروع آزمون

تست مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)

قابلیت انطباق, توانایی تحمل تنش و تاخیر ارضاء و استقلال عمل

شروع آزمون

تست پذیرش اجتماعی

ارزیابی استقلال رای, ارزیابی میزان تبعیت جویی

شروع آزمون

شغلی و سازمانی

تست هوش هیجانی بار-اُن

ارزیابی خود آگاهی, ارزیابی خودگردانی, ارزیابی آگاهی اجتماعی و...

شروع آزمون

تست رضایت شغلی

براورد میزان رضایت فرد از شغلش

شروع آزمون

تست فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

شروع آزمون

تست استفاده بهینه از وقت

ارزیابی نحوه استفاده بهینه از وقت

شروع آزمون

تست آینده نگری

ارزیابی هدفمندی فرد, ارزیابی انگیزه مندی فرد

شروع آزمون

تست پذیرش اجتماعی

ارزیابی استقلال رای, ارزیابی میزان تبعیت جویی

شروع آزمون

تست قدرت ریسک

شروع آزمون

تست قدرت رهبری

شروع آزمون