مطالب توسط Kimia Khoram

تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر مهارت ها و سازگاری اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری

اختلال یادگیری اختلالی با مشکل در توانایی یادگیری کودک است. این مشکل خود را در سه حوزه اصلی تحصیل کودک نشان می دهد. این مشکلات به صورت مستقیم جنبه های زندگی کودک از قبیل فردی، بین فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و رفتاری را تحت تاصیر قرار می دهد. مشکلات خواندن یا نارساخوانی، مشکلات نوشتن یا […]