شروع فرآیند درمان

درمان های تکنولوژیک تحریک الکتریکی مغز با tDCS و tACS، نوروفیدبک NF بازتوانی شناختی کامپیوتری بیوفیدبک BF تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای TMS و آموزش روانی ... ادامه مطلب

پکیج هدیه مهرماه

پیش گفتارhttps://old.atiehclinic.com/wp-content/uploads/2022/09/01-پیشگفتار.mp3فصل یک تا سیزده sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات sosهیجانات کتاب SOS کمک در مورد هیجانات:  اصول و روش خودیاری را ... ادامه مطلب