اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت مرزی تعریف اختلال علائم دلایل عوامل خطرساز عوارض اماده سازی برای شروع درمان تشخیص درمان سازگاری و ... ادامه مطلب

نقشه مغزی (QEEG)

 ثبت و مقایسه امواج مغزی با هدف: کمک به تشخیص اختلالاات روانشناختی راهنما در تعیین پروتکل‌های درمان های تکنولوژیک مانند نوروفیدبک بررسی میزان اثربخشی درمان ... ادامه مطلب