مزایای نوروفیدبک

مزایای نوروفیدبک چیست؟

مزایای نوروفیدبک برای درمان انواع اختلالات در مطالعات مشخص شده است. نوروفیدبک که بیوفیدبک الکتروانسفالوگرام (EEG) نیز نامیده می شود، یک درمان بدون دارو است. ... ادامه مطلب
درمان بیش فعالی

درمان بیش فعالی یا نقص توجه

درمان بیش فعالی (ADHD) مشکلات روزمره را بسیار کمتر می کند. بیش فعالی را می توان با استفاده از دارو یا رفتار درمانی درمان کرد. با این حال روش های تکنولوژیک و مدرن می توانند جایگزین و یا مکمل دارو درمانی باشند. ... ادامه مطلب
اوتیسم که به عنوان اختلال طیف اوتیسم نیز شناخته می شود

اوتیسم چیست؟

اوتیسم که به عنوان اختلال طیف اوتیسم نیز شناخته می شود، یک اختلال رشدی است که با چالش های ارتباطی، اجتماعی و رفتاری مشخص می ... ادامه مطلب