درباره کلینیک آرامش

در کلینیک آرامش با غربالگری و ارزیابی جامع،  خدمت ارائه می دهیم.
هدف ما ایجاد بهبودی پایدار و ارتقا سلامت و کیفیت زندگیست.
خدمات همه جانبه(تکنولوزیک و کلاسیک) متناسب با شرایط مراجع ارائه می شود.

فرآیند درمان

گام اول

تشکیل پرونده

گام اول

گام دوم

آزمون های تشخیصی/ نقشه مغزی

گام دوم

گام سوم

ارزیابی و مصاحبه تخصصی

گام سوم

گام چهارم

برنامه ریزی و طرح درمان

گام چهارم

گام ششم

ارزیابی روند بهبودی

گام ششم

گام هفتم

ارزیابی نهایی فرآیند درمان

گام هفتم

مدیران بخش

دکتر منصور آگاهی

روانپزشک/مسئول فنی 

مشاهده رزومه

سپیده طور سینا

مدیر کلینیک آرامش

مشاهده روزمه

مهنوش کامران وند

مدیر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

روانپزشکان

پروفسور رضا رستمی

روانپزشک/ ریاست کلینیک آتیه

مشاهده رزومه

دکتر منصور آگاهی

روانپزشک/مسئول فنی 

مشاهده رزومه

دکتر فائزه نظریه

روانپزشک کلینیک آرامش

مشاهده روزمه

دکتر آنیتا آذرکلاه

روانپزشک کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

روان درمانگران

دکتر حمید شمسی پور

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

دکتر علیرضا سالمی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

عباس کبودی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده روزمه

دکتر فاطمه قره باغی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

دکتر مرضیه مسعودی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

سمیه سعیدی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده روزمه

دکتر سارا سالکی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

دکتر آسیه رضایی

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

دکتر فریده فرخ زادی

رواندرمانگر  کلینیک آرامش

مشاهده رزومه

دکتر لیلا پور سمر

رواندرمانگر کلینیک آرامش

مشاهده روزمه

درمانگران تکنولوژیک

امیر محمد مهدی نیا

درمانگر توانبخشی شناختی

مشاهده رزومه

مائده ورمزیار

درمانگر توانبخشی شناختی

مشاهده رزومه

بهنام قابل دمیرچی

درمانگر rTMS

مشاهده رزومه

الهه مشهدی زاده

درمانگر rTMS

مشاهده رزومه

مرجان امام جمعه

درمانگر rTMS

مشاهده روزمه

هادی محمد زاده برازنده

درمانگر rTMS

مشاهده رزومه

مهشید اسلامی

درمانگر بیوفیدبک

مشاهده رزومه

سوسن عرفانیان عصار

درمانگر بیوفیدبک

مشاهده رزومه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!