عکس مربوط به رزومه عباس شیخ محمدی

دکتر عباس شیخ محمدی

 • ۱۳۹۹            دکتري تخصصی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه-دانشگاه تهران

(رتبه ۱ کنکور دکتری سازمان سنجش آموزش کشور- ۱۳۹۴)

اینترنشیپ: موسسه تحقیقاتی مغز، شناخت و رفتار Donders- مرکز پزشکی دانشگاه Radboud – هلند

موضوع رساله: کارکرد اجتماعی کودکان با و بدون اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی: نقش کاکردهای اجرایی و اجتماعی سازی هیجانات توسط والدین

 

 • ۱۳۹۲            کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه-دانشگاه تهران

(رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور - ۱۳۹۰)

موضوع پایان نامه: اثربخشی برنامه­ی آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی بر افزایش مهارت­ و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان با مشکلات یادگیری

 

 • ۱۳۹۰              کارشناسي علوم تربیتی- کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه خوارزمی

 •  ۱۳۹۵- تاکنون    رواندرمانی کودک و نوجوان، کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۸                مدیر کلینیک یادگیری و شناخت، کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۶          درمانگر کودک و نوجوان مرکز مشاوره تلاش

 

 • ۱۳۹۵                درمانگر کودک و نوجوان مرکز خدمات روانشناسی فردای روشن

 

 • ۱۳۹۵             درمانگر کودک و نوجوان مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

 • شیخ محمدی، عباس؛ و امید، عباس. پیش­بینی درماندگی روانشناختی و رشد پس از آسیب (PTG) در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ذهن­آگاهی و نشخوارهای فکری. دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴.

 

 • همکاری در طرح تدوین ابزارهای استاندارد سنجش سلامت و کفایت مربیان مهدهای کودک. مجری: دکتر سیامک طهماسبی. سازمان بهزیستی کل کشور، ۱۳۹۵.

 

 • همکاری در طرح هنجاریابی پرسشنامه غربالگری اختلالات فراگیر رشد (اوتیسم). مجری: دکتر منصوره کریم زاده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۴.

 

 1. Omid, A., Mohammadi, A. S., Jalaeikhoo, H., & Taghva, A. (2017). Dispositional Mindfulness, Psychological Distress, and Posttraumatic Growth in Cancer Patients. Journal of Loss and Trauma۲۲(۸), ۶۸۱-۶۸۸.

 

 1. شیخ محمدی، عباس؛ ارجمندنیا، علی اکبر ؛ حسن زاده، سعید؛ و رضایی میرحصاری، علی (۱۳۹۳). اثربخشی برنامه مبتنی بر شایستگی اجتماعی در افزایش مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دارای ناتوانی­های یادگیری. فصلنامه کودکان استثنایی، ۳ (پیاپی ۵۳)، ۱۹-۳۰.
 2. شیخ محمدی، عباس؛ رضایی میرحصاری، علی و سلیمانی، سروه (۱۳۹۳). هوش هیجانی مادران و نظریه ذهن در دانش­آموزان با آسیب شنوایی. مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۳(۵)، ۸۶-۹۳.
 3. رفیع خواه، محسن؛ شیخ محمدی، عباس؛ برهان، اعظم؛ و مهاجرانی، محمد (۱۳۹۳). مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش­آموزان با آسیب شنوایی و عادی. فصلنامه توانمند سازی کودکان، ۱۰، ۴۴-۵۲.
 4. شکوهی یکتا، محسن؛ زمانی، نیره؛ پورکریمی، جواد و شیخ محمدی، عباس. تأثیر آموزش برنامه ارتباط بین فردی مربی محور بر توانش حل مساله کودکان پیش دبستانی. مجله علوم روانشناختی، ۵۹، ۳۴۸-۳۶۳.
 5. رضایی میرحصاری، علی؛ حسن زاده، سعید؛ غباری بناب، باقر؛ و شیخ محمدی، عباس (۱۳۹۳). رابطه بین نظریه ذهن و همدلی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و بهنجار. مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۳(۵)، ۴۴-۵۱.
 6. شیخ محمدی، عباس؛ افروز، غلامعلی؛ ارجمندنیا، علی اکبر؛ داوری آشتیانی، رزیتا و غباری بناب، باقر . رابطه نارسایی توجه/ بیش­فعالی و مهارت­های اجتماعی کودکان: مطالعه نقش تعدیل­گر راهبردهای مقابله­ای مادران با هیجانات منفی کودکان. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی (پذیرفته شده برای چاپ).
 7. شیخ محمدی، عباس؛ افروز، غلامعلی؛ ارجمندنیا، علی اکبر؛ غباری بناب، باقر و داوری آشتیانی، رزیتا. کارکردهای اجرایی و مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان با و بدون اختلال نقص توجه/بیش­فعالی: نقش تعدیل­کنندگی اجتماعی سازی هیجانات توسط والدین. مجله خانواده و پژوهش (پذیرفته شده برای چاپ).
 8. ارائه مقاله تحت عنوان "رابطه کیفیت دلبستگی و تاب آوری در والدین دارای کودک کم­توان هوشی و عادی"، ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۳
 9. ارائه مقاله تحت عنوان "رابطه رضایت زناشویی و تاب آوری در والدین دارای کودک کم­توان هوشی و عادی"، ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۳
 10. ارائه مقاله تحت عنوان " اثربخشی برنامه مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری" دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ، اسفند ۱۳۹۲

 1. تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در اختلالات عصب روان‌پزشکی؛ اصول بالینی و مدیریتی(۱۴۰۰). ترجمه رستمی، رضا؛ منصوری، جمیل، شیخ محمدی، عباس و همکاران. انتشارات دانشگاه تهران.
 2. شیخ محمدی، عباس؛ و رضایی میرحصاری، علی. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: پوران پژوهش، ۱۳۹۴.

 • سال ۱۳۹۴ اختلالات یادگیری خاص. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۵ روش­های نوین اصلاح رفتار. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۵ روش تحقیق در علوم رفتاری. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۸ اختلالات یادگیری خاص. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۹ روانشناسی افراد با نیازهای ویژه. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۸    کارگاه اختلالات طیف اوتیسم.  مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • سال ۹۷-۱۳۹۶ کارگاه مهارت­های زندگی برای دانشجویان ورودی دانشگاه تهران. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • سال ۱۴۰۰    کارگاه اختلالات طیف اوتیسم. انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • Principles of Behavioral Analysis for use in the support of children with developmental disabilities and their families. (Dr Rebecca Sharp, school of psychology, Bangor university, UK), 2019.
 • Clinical application of EEG/ERP and designing treatment protocols, BTFS/HBimed Diagnostic (Dr, Andreas Muller), 2018.
 • ADHD Biomarkers in Clinical practice. BTFS/HBimed Diagnostic (Dr, Andreas Muller), 2017.
 • Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS), Neurocare Group (Klaus Schelhorn), 2017.
 • تربیت درمانگر شناختی رفتاری کودکان، دکتر اسماء عاقبتی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران- ۱۳۹۱.
 • مربیگری فرزندپروری با رویکرد شناختی دکتر اسماء عاقبتی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران- ۱۳۹۱.
 • مهارت های زندگی ویژه بزرگسالان، سازمان بهزیستی استان تهران- ۱۳۹۳.