عکس مربوط به کادر درمان اتیه

افسون احمدی

 • دیپلم علوم تجربی از مدرسه فرزانگان کرج سال ۱۳۷۷
 • فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی از دانشگاه سراسری علوم پزشکی سمنان۱۳۸۰
 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور کرج سال ۱۳۸۵
 • کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی از دانشگاه UTM مالزی ۱۳۹۱

 • دوره های رسمی موسسه بین المللی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه ویلیام گلاسر تا سطح مربیگری دوره اول  زیر نظر دکتر علی صاحبی
 • دوره تکنسین NLP از موسسه BODY & MIND CONCEPTION فرانسه
 • دوره مهندسی NLP از موسسه BODY & MIND CONCEPTION فرانسه
 • دوره خانواده درمانی در NLP زیر نظر Max Vaussard فرانسه
 • دوره هیپنوتیزم از انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

 • واقعیت درمانگر و مربی تئوری انتحاب و واقعیت درمانی
 • مشاور و مربی انستیتو ویلیام گلاسر ایران ( مرکز انتخاب)
 • مشاور کلینیک روانشناسی آتیه
 • مشاور و مدرس کارگاه در شرکت پتروشیمی خارک
 • مشاور و مدرس کارگاه در مدرسه موفقیت " کار برای زندگی"
 • مشاور مرکز مشاوره شهرداری منطقه ۱۴
 • مدرس کارگاه های آموزشی سرای محله های منطقه ۱۴ ( بهبود روابط بین فردی برای زوجین)
 • مدرس کارگاه های آموزشی سرای محله های منطقه ۱۴ (برای والدین دانش آموزان مدارس منطقه ۱۴)
 • مشاور و مدرس کارگاه در موسسه شکوفایی دانا ابتکار سپنا
 • مشاور در انجمن روانشتاسی کرج
 • مشاور و موسیفی درمانگر در مقطع پیش دانشگاهی
 • انجام گروه درمانی در مدارس مالزی
 • مشاور در مرکز مشاوره دانشگاه UTM

 • بررسی اثر موسیفی درمانی در کاهش اضطراب دانش آموزان پیش دانشگاهی
 • بررسی همبستگی میان شباهت پنج نیاز اساسی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه UTM
 • بررسی سهم هر یک از پنج نیاز اساسی در رضایت زناشویی، کنفرانس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر،لس آنجلس،۶-۹ June, 2012.
 • ارتباط جهت گیری مذهبي (درونی، بیرونی) با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل، دومین کنفرانس ملی زوانشناسی، روانشناسی حانواده، دانشگاه آزاد مرودشت، اسفند ۹۱