عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

اعظم سادات مدنی

مقطع تحصیلی      رشته       گرایش       مدت تحصیل     نام واحد اموزشی         محل تحصیل     معدل

دیپلم             علوم تجربی       -               از۸۱تا۸۴        دبیرستان مهدویه              تهران              ۱۹

کارشناس          روانشناسی      بالینی        از۸۵تا۸۹          دانشگاه الزهرا                تهران        ۱۷/۶۰

کارشناسی ارشد    روانشناسی    بالینی         از۹۰تا_            دانشگاه شاهد               تهران          -

نام دوره                                  محل اموزش                            سال                    میزان ساعات دوره

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج       دانشگاه الزهرا                         ۱۳۸۷                              ۲۴

نوروفیدبک                              دانشگاه تهران                        ۱۳۹۱                                ۸

روانپویشی کوتاه مدت                 دانشگاه شاهد                      ۱۳۹۱                               ۳۲

زبان خارجه                  میزان تسلط

انگلیسی                  متوسط به بالا

مهارت های کامپیوتری

نام برنامه           میزان تسلط

word                     عالی

powerpoint             عالی

excel                      متوسط

spss                       متوسط

 • اولين كنگره بين المللي هيپنوتيزم باليني و علوم وابسته (۱۳۹۱)

 1. بررسی تحول مفهوم خدا از کودکی تا نوجوانی
 2.  پایان نامه در زمینه بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی در خانواده های زنان شاغل و خانه دار
 3. بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی در دختران پایه راهنمایی مدرسه خدیجه الکبری
 4. کار تحقیقاتی در زمینه رفتار درمانی دیالکتیک
 5. مقاله در زمینه روایت درمانی

 1. انجام دوره ۳۰ ساعته کارورزی در مهد کودک دانشگاه الزهرا و اجرای تست های مختلف روی کودکان:
 • تست وکسلر
 • تست اضراب
 • نقاشی گودیناف
 • تست بندر

۲. کارورزی در توانبخشی بهار به مدت ۸۰ ساعت و اجرای تستهای مربوطه و انجام کارهای درمانی

۳.انجام کار درمانی مطالعه موردی:

 • CBT روی یک بیمار دارای اختلال اضطرابی
 • آزادی درمانگری روی یک بیمار پانیک
 • رفتار درمانگری روی یک بیمار دارای مشکل یادگیری
 • درمان تلفیقی روی یک بیمار دو قطبی

۴.مشاهده جلسات درمانی اساتید مجرب و متخصص به مدت حداقل ۵۰ ساعت