عکس مربوط به رزومه هدی لاله

هدی لاله

  • ۱۳۹۵    کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

        موضوع پايان‌نامه: مقایسه عملکرد شناختی، بی تفاوتی احساسی و افسردگی در بیماران مبتلا به                  عفونت HIV و افراد سالم

 

  • ۱۳۹۱    کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

 

  • ۱۳۸۷    ديپلم علوم انسانی

  • از ۱۳۹۱_۱۳۹۹        مشاور دبستان پسرانه امام حسین(ع)

 

  • ۱۳۹۰ – ۱۳۹۵        مدرس زبان انگلیسی موسسه زبان آل طاها

 

  • ۱۳۹۵_۱۳۹۸          درمانگر اختلالات یادگیری مرکز مشاوره شهرک شهیدمحلاتی

  • دوره ۱۱۰ ساعته روان درمانی کودک مرکز مشاوره دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

 

  • دوره تربیت درمانگر اختلالات یادگیری سازمان بهزیستی تهران سال ۱۳۹۶