عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

مهسا امیدبیگی

 • ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران

 • ۴۰ ساعت مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر جناب دکتر خدایاری فرد و گذراندن دوره کارورزی در زمینه مشاوره
 • ازدواج با رویکرد "طرحواره درمانی".
 • ۴۰ساعت مشاوره کودک در کلینیک مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران زیر نظر جناب دکتر خدایاری
 • مدرس روانشناسی شخصیت از سال ۹۱ تا کنون. جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 

 

 • ”The correlation between the quality of attachment to God and spritual wellbeing in university
 • Students” at “International Congress on psychology, religion and culture” May 41-41, 1144.

 

 • مقاله با عنوان "رابطه بهشیاری، خودشناسی انسجامی با نقش های جنسیتی و رضایت زناشویی" مجله روانشناسی و علوم تربیتی
 • مقاله با عنوان " خودشناسی انسجامی، شفقت به خود، بهشیاری با دلبستگی به خدا" زیر چاپ.
 • همکاری در پژوهش " شیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان" دکتر راضیه زهره وند.
 • کتاب "کاربرد آزمونهای روانی (نکات و تست کنکور ارشد)
 • عضو گروه مولفین انجمن استعدادهای درخشان دانشگاه تهران
 • و انتشار کتابچه های آموزشی آمادگی کنکورکارشناسی ارشد در رشته مشاوره.

 • ۷۲ ساعت کارگاه آموزشی مهارت های زندگی. دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی. کلینیک روانشناسی و مشاوره سگال.
 • کارگاه آموزشی مثبت نگری در روان درمانی؛ دکتر محمد خدایاری فرد؛ کنگره بین المللی روان شناسی دین وفرهنگ.
 • کارگاه خانواده درمانی پیشرفته )طرح ها و فنون درمان(؛ دکتر رقیه موسوی؛ موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

           دانشگاه تهران

 • کارگاه آموزشی رواندرمانگری پویشی کوتاه مدت؛ دکتر نیما قربانی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.
 • کارگاه آموزشی خانواده درمانی راه حل محور؛ دکتر علی محمدنظری؛ دانشگاه تربیت معلم.
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی؛ دکتر شفیعی؛ کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.
 • کارگاه آموزشی استرس و راههای مقابله با آن؛ دکتر خدایاری فرد، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

           تهران.

 • کارگاه آموزشی کاهش استرس بر اساس هشیاری (MBSR). آقای امیرحسین ایمانی، بیمارستان آتیه؛ همچنین در حال گذراندن دوره های مربیگری با آقای ایمانی(زیر نظر جناب دکتر نیما قربانی) از سال ۹۰ تاکنون هستم.

 • کسب رتبه ۱ در رشته مشاوره خانواده؛ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹.
 • نفر دوم ورودی به مقطع کارشناسی ارشد با معدل ۷۰/۱۸.
 • نفر اول ورودی به مقطع کارشناسی با رتبه ۱۷۰.
 • عضو انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران.
 • عضو کمیته برگزاری همایش بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ؛ برگزار شده در سال ۱۳۸۹. (دبیر کمیته: خانم دکتر شیوا خلیلی)