عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

نازی رمضانی

مدرک تحصیلی                       رشته تحصیلی                     محل اخذ

دیپلم متوسطه                         علوم تجربی                   مرکز آموزشی فرزانگان (تیزهوشان)

کارشناسی                              روانشناسی بالینی                دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد                       روانشناسی عمومی              دانشگاه شهید بهشتی

مقطع                           عنوان                                                               استاد راهنما

کارشناسی              بررسی اعتبار و روایی آزمون سرسختی روانشناختی          دکتر محمدرضا شعیری

کارشناسی ارشد   مقایسه سرسختی بین زوج های متقاضی و غیر متقاضی طلاق    دکتر محمدعلی مظاهری

 • همکاری با مرکز آتیه در بخش چکاپ کودک
 • ارائه مشاوره فردی در قسمت امور بانوان شهرداری منطقه ۱۳
 • ارائه مشاوره فردی در خانه ی سلامت باباطاهر (منطقه ۱۳)
 • ارائه مشاوره فردی در خانه ی سلامت زینبیه (منطقه ۱۳)
 • همکاری با مرکز اوتیسم دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مربی
 • گذراندن دوره های observation تحت نظارت دکتر عابدین و دکتر موتابی در دانشگاه شهید بهشتی

نام دوره                                                                         مدرس

 • دوره آموزشی درمان با رویکرد التقاطی                               دکتر عابدین
 • دوره آموزشی درمان با رویکرد object-relation                    دکتر اخوان   
 • کارگاه آموزشی کنترل خشم در روابط زوجین                        دکتر موتابی
 • کارگاه آموزشی  مداخله های پارادوکسیکال در خانواده درمانی    دکتر موتابی
 • دوره آموزشی نقاشی در مانی                                             دکتر زاده محمدی
 • کارگاه آموزشی درمان رفتاری- سیستمی OCD                      دکتر بشارت دهاقانی
 • دوره آموزشی بازی درمانی                                                دکتر زاده محمدی
 • کارگاه آموزشی شناخت درمانی                                       دکتر موتابی و دکتر فتی
 • کارگاه آموزشی Female Sex Desire                                   دکتر قائدی