عکس مربوط به رزومه صبا کوشا مقدم

سپیده هدایتی

  • ۱۳۹۹    کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: ارزیابی تفاوت‌ها در عملکردهای شناختی و ویژگی‌های شخصیتی در میان کارکنان دارای خطا و بدون خطای بخش کنترل حمل و نقل هوایی

 

  • ۱۳۹۶    کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 

  • ۱۳۹۳    ديپلم علوم انسانی

  • ۱۳۹۹         تولید محتوای روانشناسی در گروه هما (زیر نظر اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

  • از ۱۳۹۷      درمانگر rTMS بخش بزرگسال گروه آتيه درخشان ذهن

 

  • از ۱۳۹۷      پژوهشگر طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور بنیاد ملی نخبگان

۱.عبدخدائی، زهرا؛ هدایتی، سپیده؛ شاهورانی، سیدمحمد، و دیگران. بررسی ابعاد «خود» در روابط زوجین از منظر روانشناسی. بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۸.

 

۲.عبدخدائی، زهرا؛ هدایتی، سپیده؛ کوشامقدم، صبا، و دیگران. طراحی کمک درمانگر همراه )بسته نرم افزار کامپیوتری جهت تمرینات زوج درمانی(. بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۹.

 

۳.دهقانی آرانی، فاطمه؛ هدایتی، سپیده؛ کوشامقدم، صبا، و دیگران. بررسي تأثير تحريك مكرر مغناطيسي فراجمجمه‌اي دو طرفه بر روي علائم وسواس در بيماران مبتلا به اختلال وسواس -فكري عملي مقاوم به درمان دارويي، بنیاد ملی نخبگان، ۱۴۰۰.

  1. Hedayati, S., Sadeghi-Firoozabadi, V., Bagheri, M., Heidari, M., & Sze, N.N. Evaluating Differences in Cognitive Functions and Personality Traits among Air Traffic Controllers with and without Error History. Safety Science. ۲۰۲۱.
  2. سیف‌زاده، فاطمه؛ هدایتی، سپیده؛ و عسکری، آزاده. دختران امروز، مادران نسل آینده: ارتباط خودمختاری و سبک فرزندپروری والدین با خودمختاری و بهزیستی دختران نوجوان. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی.

  • ۱۳۹۵      مدرس زبان انگلیسی. مؤسسه زبان آریابان.