عکس مربوط به رزومه دکتر اکبری

دکتر علی اکبری

 • دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش بازیابی اطلاعات. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 • موضوع رساله: واکاوی رفتار اطلاع‌یابی درمانگران در تشخیص و درمان اختلال‌های روانی بر پایه مدل فراگرد جستجوی اطلاعات کولثاو (۱۹.۹۲)

 

 • ۱۳۸۹    کارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع‌رسانی با گرایش مدیریت كتابخانه‌های دانشگاهی. دانشگاه اصفهان.

 

 • موضوع پایان‌نامه: بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت کتابخانه‌های مرکزی (سامک) دانشگاه‌های شهر تهران (۱۹.۸۲)

 

 • ۱۳۸۶    کارشناسی كتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران.

 

 • ۱۳۸۱    دیپلم علوم تجربی. شهید مطهری، اصفهان.

 

 • از ۱۳۹۹     همکاری در راه‌اندازی آزمایشگاه علم اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • از ۱۳۹۸     طراحی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، و اجرای اپلیکیشن جامع آموزشی، ارزیابی، و درمانی آتیه

 

 • از ۱۳۹۶     سردبیر فصلنامه بهداشت روان و جامعه

 

 • از ۱۳۹۵     عضو هیئت تحریریه نشریه علمی تخصصی ادکا

 

 • ۱۳۹۵-۱۳۹۷   برنامه‌ریزی، هماهنگی، و برگزاری ۱۲ عنوان کارگاه بین‌المللی با اساتید مطرح حوزه علوم اعصاب با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و ستاد علوم شناختی

 

 • از ۹۵       داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات

 

 • از ۹۴       داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

 

 • ۱۳۹۴-۱۳۹۵        عضو هیئت تحریریه نشریه الکترونیکی شناسه

 

 • ۱۳۹۴        عضو کارگروه پژوهش و فناوری سند راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

 

 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴        ویراستار دوفصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

 

 • از سال ۱۳۹۳      داوری مقالات نشریه علمی تخصصی ادکا

 

 • ۱۳۹۰        دبیر اجرایی گردهمایی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

 

 • ۱۳۸۸        سردبیر برنامه رادیویی نبض كتاب

 

 • ۱۳۸۷-۱۳۸۸        همكاری در طرح نمایه‌سازی پایان‌نامه‌های كتابخانه مركزی دانشگاه اصفهان

 

 • ۱۳۸۷        سردبیر برنامه رادیویی آوای زندگی 

 

 • ۱۳۸۷        محقق و پژوهشگر شبكه رادیویی گفتگو

 

 • ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ همكاری با انتشارات تبلور

 

 • ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ همكاری با ماهنامه بهداشت روان و جامعه

 

 • ۱۳۸۶        دبیر نخستین همایش ملی‌دانشجویی اتحادیه دانشجویان كتابداری ایران با عنوان خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی

 

 • ۱۳۸۶        همكاری با معاونت پژوهشی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ

 

 • ۱۳۸۶        همكاری در طرح سازماندهی اطلاعات كتابخانه دانشكده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۸۵- ۱۳۸۶ دبیر كمیته گردهمایی و همایش‌های اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی كتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

 

 • ۱۳۸۵- ۱۳۸۶       سازماندهی كتابخانه تخصصی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ

 

 • ۱۳۸۵        عضو هیئت مؤسس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی كتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

 

 • ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ عضو شورای مركزی انجمن علمی‌دانشجویی كتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

 • از ۱۳۹۷     معاون ارتباطات گروه آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۵-۱۳۹۷        مدیر آموزش گروه آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۳-۱۳۸۸        مسئول بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان

 

 • ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ مدیر روابط‌عمومی مراكز درمان سوءمصرف مواد شهرداری تهران (گروه آتیه)

 • فدایی، غلامرضا؛ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر؛ اكبری، علی؛ حسینی، مهدی. طرح ایجاد نظام اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضای هیئت‌علمی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۸۵.

 

 • اکبری، علی؛ عرب، عباس. طرح جامع بازاریابی کلینیک آتیه. گروه آتیه درخشان ذهن. ۱۳۹۷.

 

 • رستمی، رضا؛ اکبری، علی؛ رضایی، آسیه. ارتقای عملکرد عصبی- شناختی ورزشکاران:طراحی و اجرای مدلی برای ارزیابی و ارتقای عملکرد شناختی ورزشکاران ورزشی المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰. کمیته ملی المپیک، ۱۳۹۸. (در دست اجرا)

انتشارات: مقاله

 • Akbari, Ali; Asemi, Asefeh; Kheradmandnia, Manouchehr; Farazi, Abbas. Investigating the Level of Desirability of Information of "Management Information System (MIS)" in Iran. The Electronic Library. ۳۰ (۶), ۲۰۱۲.
 • Akbari, Ali; Nowkarizi, Mohsen; Rostami, Reza; Moghimi, Ali. Investigating the therapists' information seeking behavior during the diagnosis process of mental disorders. Basic and Clinical Neuroscience Congress. ۲۰۲۰. Tehran: Iran University of Medical Sciences. (Poster)
 • Akbari, Ali; Nowkarizi, Mohsen; Rostami, Reza; Moghimi, Ali. An Investigating of information seeking behavior during the process of clinical diagnosis of psychological disorders based on Kuhlthau’s model. Journal of the Association for Information Science and Technology. ۲۰۲۱. (Awaiting Recommendation)
 • Akbari, Ali; Nowkarizi, Mohsen; Rostami, Reza; Moghimi, Ali. The relationship between skill-based capabilities and psychological and demographic variables on information seeking behavior in the process of diagnosis mental disorders. Journal of Information Science. ۲۰۲۱. ) Awaiting Reviewer Scores(

 

 

 • اکبری، علی؛ نوکاریزی، محسن؛ مقیمی، علی. بررسی میزان استرس درمانگران درحین تشخیص و درمان اختلال های روانی بر پایه مدل فرایند جستجوی اطلاعات کولثاو. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. شماره ۱۱ (۲). ۱۳۹۹.
 • اکبری، علی؛ نوکاریزی، محسن؛ رستمی، رضا؛ مقیمی، علی. واکاوی مؤلفه‌های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع‌یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. شماره ۳۵ (۲)، ۱۳۹۸.
 • اکبري، علي؛ فتاحي، رحمت‌الله؛ ريگي، طاهره. از رفتار اطلاع‌يابي تا رفتار دانش‌يابي: واکاوي سير تحول مفهومي و نظري. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. شماره ۳۴، ۱۳۹۸
 • اکبری، علی؛ نوکاریزی، محسن؛ رستمی، رضا؛ مقیمی، علی. رفتار اطلاع‌یابی درمانگران درحین تشخیص و درمان اختلال های روانی بر پایه مدل فرایند جستجوی اطلاعات کولثاو. تعامل انسان و اطلاعات. شماره ۵ (۴). ۱۳۹۷.
 • اکبري، علي؛ داورپناه، محمدرضا. تحليل اصول سيبرنتيک در فيزيک قديم و جديد. پژوهشنامه کتابداري و اطلاع‌رساني. شماره ۱۴، ۱۳۹۶.
 • اکبری، علی. دو ملاقات. نشریه الکترونیکی شناسه (یادنامه دکتر حری و دکتر آزاد). شماره ۷، ۱۳۹۶.
 • اکبری، علی. یادی از آن روزها (یک قدم پس از نقد). نشریه الکترونیکی شناسه (ویژه‌نامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی). شماره ۶، ۱۳۹۶.
 • اکبری، علی؛ عاصمی، عاصفه. بررسی وضعیت "سیستم‌های اطلاعات مدیریت" در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران از دیدگاه مدیران. رویکردهای نوین آموزشی. شماره ۱۴، ۱۳۹۰.
 • اکبری، علی؛ عاصمی، عاصفه؛ ریاحی نیا، نصرت. توان نرم‌افزارهای موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران در ارائه اطلاعات موردنیاز مدیران. کتابداری و اطلاع‌رسانی. شماره ۵۶، ۱۳۹۰.
 • فدایی، غلامرضا؛ فهیم نیا، فاطمه؛ حسینی، مهدی؛ اکبری، علی. طرح ایجاد نظام اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیئت‌علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۷ (۱)، ۱۳۹۰.
 • اکبری، علی؛ شعبانی، احمد. سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حوزه پزشكی و علوم وابسته: بررسی کمی مقالات مربوط در پایگاه اطلاعاتی PubMed. همایش ملی نظام‌های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۹.
 • اكبری، علی؛ عاصفه، عاصمی. بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت کتابخانه‌های مركزی (سامك) دانشگاه‌های علوم پزشكی شهر تهران. همایش ملی نظام‌های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۹.

انتشارات: کتاب

 • حری، عباس؛ اکبری، علی؛ مهدیان، مونا. مجموعه مقالات همایش خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار، ۱۳۸۸.
 • فتاحی، رحمت‌الله؛ اکبری، علی. نظریه داده‌ها. (همکاری در تالیف ویرایش دوم).

 • ۱۳۹۹    رفتار اطلاعاتی در محیط دیجیتالی. کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 

 • ۱۳۹۴    آشنایی با علم‌سنجی. کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 

 • ۱۳۹۱    اصول كار در کتابخانه‌ها. شركت ملی نفت ایران، مركز فنی و تخصصی اصفهان.

 

 • ۱۳۸۹    ماشین‌نویسی لاتین. کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 •  ۱۴۰۰ کارگاه: بازاریابی محتوایی و بهینه سازی سایت. آزمایشگاه علم اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • ۱۳۹۸  کارگاه: دوره مقدماتی QEEG. گروه آتیه درخشان ذهن (۱۴/۰۴/۱۳۹۸).

 

 • ۱۳۹۷    سخنرانی: واکاوی رفتار اطلاع‌یابی با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی،کتابخانه ملی، سومین کنگره سالانه علم اطلاعات و دانش شناسی (۱۹/۰۸/۹۷).

 

 • ۱۳۹۴    کارگاه: چگونه ویراستار مقاله خود باشیم. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (۱۶/۰۲/۱۳۹۴).

 

 • ۱۳۹۴    سخنرانی: جایگاه نظریه و نظریه‌پردازی در رشد علم: با تأکید بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (۰۲/۰۲/۱۳۹۴).

 

 • ۱۳۹۰    سخنرانی: کتابخانه و سیستم‌های اطلاعات مدیریت. دانشگاه اصفهان، انجمن کتابداری شاخه اصفهان (۱۹/۰۷/۱۳۹۰).

 

 • ۱۳۸۹    سخنرانی: کاربرد پادکست در کتابداری. دانشگاه اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی (۰۶/۱۰/۱۳۸۹).

 

 • کسب رتبه اول و بالاترین معدل (۱۸:۹۰) در بین دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ دانشگاه فردوسی مشهد.