عکس مربوط به رزومه دکتر بیدادیان

دکتر مریم بیدادیان

 •  دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 • کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱، روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران.

 

 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: "طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی"

 

 • کارشناسی، ۱۳۸۷ ، روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 • روانشناس بالینی و روانسنج در کلینیک ترک اعتیاد مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، از مهرماه ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۰.

 

 •  روانشناسی بالینی و دستیار پژوهش در کلینیک چاقی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان سینا، از سال آذرماه ۱۳۸۹ تا مرداد ماه ۱۳۹۲.

 

 •  پژوهشگر در مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، به مدت یک سال از مردادماه ۱۳۹۰تا تیرماه ۱۳۹۱.

 

 •  روان درمانگر در مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، از خرداد ماه ۱۳۹۱ ، هم اکنون ادامه دارد.

 

 • مجري طرح "برگزاري ۱۲۰ دوره آموزشی روانشناسی بحران"، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، پاییز۱۳۹۱ ، هم اکنون ادامه دارد.

 

 •  روانشناس بالینی و روانسنج در مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، از فروردین ۱۳۹۲ ، هم اکنون ادامه دارد.

 

 •  مدیر فنی بخش روان درمانی انفرادي مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، از تیر ماه ۱۳۹۲ تا تیر۱۳۹۳.

 

 •  مدیر فنی بخش آموزش هاي همگانی و کارگاه هاي مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، از دي ماه ۱۳۹۲، هم اکنون ادامه دارد.

 

 •  مدیر فنی کلینیک زوج و خانواده گروه آتیه درخشان ذهن ، از تیرماه ۱۳۹۳، هم اکنون ادامه دارد.

 • عضو کمیته اجرایی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفندماه ۱۳۸۹.

 

 •  روانشناس طرح پایش سلامت نمایندگان مجلس شوراي اسلامی )مجري طرح: بیمارستان شهید رجایی(، تیرماه ۱۳۹۱.

 

 • عضو کمیته ویرایش دفترچه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفند ۱۳۹۱.

 • همکار اصلی در طرح "بررسی ارتباط بین چربی احشایی شکم با شدت بیماري انسدادي مزمن ریوي"، گروه ریه،  بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان ۱۳۹۰ ، هم اکنون ادامه دارد، کد پژوهشیار۱۷۹۲۷-۷۷-۰۲-۹۱.

 

 •  همکار اصلی در طرح "تعیین رابطه بین چربی احشایی و دانسیته استخوان در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی قبل از سن یائسگی"، مرکز تحقیقات روماتولوژي، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان ۱۳۹۰ الی زمستان ۱۳۹۱، کد پژوهشیار۱۵۴۵۴-۴۱-۰۴-۹۰.

 

 •  همکاري در طرح "بررسی ارتباط اختلالات شناختی با دست برتري در بیماران مبتلا به ام اس"، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار ۱۳۹۲، کد پژوهشیار ۱۹۸۲۳- ۵۴-۰۳-۹۱.

 

 •  همکاري در طرح "طراحی یک ابزار بازتوانی ذهنی در جهت پیشگیري از پیشرفت اختلالات شناختی در مبتلایان به بیماري مالتیپل اسکلروزیس و بررسی میزان تاثیر آن"، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار ۱۳۹۲، کد پژوهشیار ۱۷۳۳۱-۸۵-۰۲-۹۱.

كنگره های خارجی
 •     Zarei, J., Rostami, R., Bidadian, M., Shafi Zade, R., Sepasi, S., & Abdolmanafi A. (2011). Suicide probability: a study on reasons for living, hopelessness and loneliness. The 12th European Congress of Psychology Istanbul 2011, Poster Abstracts, 1451.
 •      Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and quality of life: The role of early maladaptive schemas. Social and Behavioral Sciences, 30, 993 – ۹۹۸.
 •        Poursharifi, H., Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Salehinezad, M. A. (2011). The relationship between early maladaptive schemas and aspects of identity in obesity. Social and Behavioral Sciences, 30, 517 – ۵۲۳.
 •         Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., & Kouti, L (2013). Comparison of obesity/psychological disorders comorbid between middle aged and old women. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (1), S807.
 •         Salehi Nezhad, M. A., Bagherian, F., Yekta, M., Bidadian, M., & Bahramizade, H. (2013). A comparison of social problems, thought problems, attention problems and defence styles in two groups of adolescents with affective and anxiety problems. Global Journal of Psychology Research, 3 (1), 1-8.
كنگره های داخلی
 •  بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (۱۳۹۱). ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی و افراد داراي وزن نرمال. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، ۷،۶۶۲-۶۶۵.

 

 •     بهرامی زاده، حمید؛ بیدادیان، مریم (۱۳۹۱) . طرحواره هاي ناسازگار اولیه و ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، ۷،۶۴۰-۶۴۴.

 

 •     بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق (۱۳۹۳). تبیین نگهداري وزن بر اساس حالت و صفت اضطراب.مجموعه مقالات اولین همایش روانشناسی سلامت، تحقیقات علوم رفتاری،۲۹۸.
حضور در كنگره
 •  شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان ۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان ۱۳۹۱.

 

 •  شرکت در بیستمین کنگره بین المللی نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی ایران، بهار ۱۳۹۲.

 

 •  شرکت در اولین همایش سراسري روانشناسی سلامت ایران، بهار ۱۳۹۳.

 •   رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید )در مرحله صفحه آرایی(راهنماي عملی درمان شناختی- رفتاري افسردگی: آموزش بالینی براي درمانگران.انتشارات ارجمند.

 •  مدرس کارگاه مهارتهاي زندگی در شرکت پخش و پالایش فرآورده هاي نفتی، تابستان ۱۳۹۱.

 

 •   مدرس کارگاه مهارت هاي زندگی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در بخش آموزش به سازمانها )کادر بیمارستان شریعتی(، تابستان ۱۳۹۱.

 

 •   مدرس کارگاه معرفی درمان شناختی - رفتاري اختلال افسردگی در کلینیک مشاوره  و روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اسفند ماه ۱۳۹۱.

 • دوره سوپرویژن خانواده درمانی شناختی رفتاري (CBCT) به مدت ۳۵ ساعت با راهنمایی و نظارت دکتر موتابی، کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۸۸و بهار۱۳۸۹ .

 

 •  دوره سوپرویژن آسیب شناسی روانی به مدت ۲۰۰ ساعت، با راهنمایی و نظارت دکتر امینی )روانپزشک و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران(، بیمارستان روانپزشکی روزبه، زمستان ۱۳۸۹و بهار ۱۳۹۰.

 • مهارت­های کامپیوتر

تسلط به مهارت­های ICDL1 و ICDL2

 •  شرکت در کارگاه آموزشی "روانشناسی رفتار غیرکلامی و کاربرد آن در مشاوره و آموزش و ارتباطات" به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر سید محسن فاطمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی " SPSS پیشرفته" به مدت ۱۰ ساعت، تدریس توسط دکتر حجتالله فراهانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان هاي شناختی-رفتاري اختلالات هیجانی" به مدت ۱۱۲ ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان شناختی  رفتاري کمالگرایی" به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکترلادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، ۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "مداخلات شناختی-رفتاري در خودکشی" به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، ۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی "درمان فراشناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکري و عملی" به مدت ۱۷ ساعت، تدریس توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال،۱۳۸۹.

 

 •  شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "مداخلات غیردارویی در سوءمصرف موادمخدر از جمله مواد محرک )شیشه( ودرمان با متادون" به مدت ۳۲ ساعت، تدریس توسط دکتر آذرخش مکري، انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۸۹.

 

 • شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی "دوره تربیت مربی آموزش مهارتهاي زندگی براي بزرگسالان" به مدت ۱۱۲ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.

 

 •  شرکت در سمپوزیوم درمان شناختی  رفتاري به مدت ۴ ساعت، سخنرانی توسط دکتر لادن فتی، دکتر پروانه محمدخانی، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ندا علی بیگی و خانم سارا بنی هاشمی، انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۹۱.

 

 • شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "زوج درمانگري سیستمی  رفتاري" به مدت ۱۶ ساعت، تدریس توسط دکتربشارت، مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۹۱.

 

 • شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان روانکاوانه ملانکولی" به مدت ۱۲ ساعت، تدریس توسط آقاي محمدپور و خانم مهدي پور، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ناخودآگاه، پاییز ۱۳۹۲.

مقالات ISI

 • Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., Kouti, L. (2013). Comparison of obesity psychological disorders comorbid between older and young adult women. Psychology, 4 (11), 1-3.
 • Zahraie, Sh., Bahrami Ehsan, H., Akbari Asbagh, P., Bidadian, M. (2013). Construction and assessment of psychometric properties of survival of marital life expectancy scale among infertile population. Journal of Science Series Data Report, 5 (6), 1-11.

 

مقالات فارسی

 •  بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي (۱۳۹۱). مروري بر چالش هاي موجود در درمان چاقی. مجله تحقیقات علوم رفتاري، ویژه نامه طب رفتاري، دوره۱۰، شماره ۷،۷۵۷-۷۷۱.

 

 •    بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي؛ پورشریفی، حمید؛ زهرایی، شقایق (۱۳۹۲). طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی. نشریه علمی -پژوهشی روانشناسی سلامت، دوره ۲، شماره۸، ۵-۱۲. 

 

 •    زهرایی، شقایق؛ بهرامی احسان، هادي؛ کرمی نوري، رضا؛ بشارت، محمدعلی؛ بیدادیان، مریم )در نوبت چاپ(نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروري در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان نابارور. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري.

 

 •    بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق )در نوبت چاپ(تبیین موفقیت در نگهداري وزن بر حسب تصویر بدنی و رفتارهاي خوردن. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري.

 

 •    صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم )در نوبت چاپ(عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق. مجله پزشکی ارومیه.

 • طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال افسردگی عمده، گروه آتیه،۱۳۹۰ (در حال چاپ توسط انتشارات ارجمند).

 

 •  طراحی بسته مهارت هاي زندگی،گروه آتیه، ۱۳۹۰.

 

 •  طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال دوقطبی، گروه آتیه، ۱۳۹۱.

 

 • طراحی بسته مدیریت خشم، مرکز مشاوره زندگی با همکاري بیمارستان شریعتی، ۱۳۹۱.

 

 •  طراحی بسته مدیریت خشم و هیجان هاي منفی، بیمارستان آتیه، ۱۳۹۱.