عکس مربوط به کادر درمان اتیه

الهه محمدی حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

 • مدیر داخلی و مدیر اجرایی "دوفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر"، نشریه علمی- پژوهشی انجمن روانشناسی ایران، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.

 

 • مدیر عامل موسسه آموزشی-فرهنگی ارزش های زندگی (بامداد غزل): بنیان گذار و مجری طرح آموزشی ارزش های زندگی در مدارس تهران، از سال ۹۰ تا کنون.

 

 • ویراستار علمی دوفصلنامه روانشناسی معاصر، از سال ۱۳۹۲ تا کنون.

 

 • برگزاری دوره های مشاوره خانواده (مهارت های فرزند پروری، روانشناسی بلوغ، ارتباط موثر والد- کودک) به صورت هفتگی در مدرسه آیین نیکان در سال تحصیلی ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰.
 • همکاری با موسسه آموزشی- فرهنگی ارزش های زندگی (بامداد غزل) در زمینه مشاوره تحصیلی از سال ۱۳۸۵ تا کنون.

 

 • آموزش طرح ارزش های زندگی (مبتنی بر روانشناسی کودک) در دبستان شهید رحمانی در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸.

 

 • دستیاری آموزشی (teacher assistant) در تدریس واحد درسی روانشناسی عمومی ۱، سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷.

 

 • سمت در آتیه: درمانگر TMS

عضویت در سازمان ها و انجمن ها:

 • عضو رسمی شورای مرکزی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸.

 

 • عضویت در انجمن روانشناسی ایران، از سال ۹۰ تا کنون.

 

Mohammadi Hoseininezhad, E., Besharat, M. A., Haddadi, P., Abdolmanafi, A. (2011). Mediation effects of positive and negative aafects on the relationship between perfectionism and physical health. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 30, ۱۷۶-۱۸۱.

 •  دوره مقدماتی رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) در سال ۱۳۸۷. مدرس دکتر نیما قربانی، هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران.

 

 •  کارگاه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب از سوی انستیتوی ویلیام گلسر در ایران در سال ۱۳۸۸، توسط دکتر علی صاحبی فوق دکترای روانشناسی بالینی از استرالیا و دریافت گواهی موسسه ویلیام گلسر.

 

 • کارگاه مقدماتی نوروفیدبک در سال ۱۳۹۰ ، کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران. مدرس دکتر رضا رستمی هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران و دکتر کریمی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران.

 

 •  گذراندن دوره آموزشی CBT (Cognitive Behavioral Therapy) در دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱. مدرس دکتر لادن فتی، هیئت علمی انستیتو روانپزشکی ایران.

 

 • کارگاه های یک روزه درمان اختلالات جنسی و اعتیاد در سال ۱۳۹۱، کلینیک دانشگاه تهران، مدرس دکتر محمدی روانپزشک.

 

 •  کارگاه یک روزه روش درمانی "مرور خود" در درمان اختلالات افسردگی و اضطرابی در سال ۱۳۹۰ .مدرس دکتر رضا پورحسین. هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران.

 

 • کارگاه تفکر انتقادی در سال ۱۳۸۶، برگزار شده از سوی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران.

همایش های داخلی:

 • اولین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران در سال ۱۳۸۶ و کسب (۴) چهار امتیاز بازآموزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

 

 • اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران اسفند ماه ۱۳۸۸ دانشگاه شهید بهشتی و دریافت گواهی همایش.

 

همایش های خارجی:

 • دومین کنفرانس روانشناسی و مشاوره، آنتالیا- ترکیه ۲۰۱۱ و ارائه مقاله چاپ شده در Science Direct.