تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳

کادر درمانی

روان پزشکان

روان پزشک

موسس و رئیس کلینیک آتیه

عکس مربوط به رزومه دکتر حشمت رحیمی

دکتر حشمت اله رحیمی

روان پزشک

عکس مربوط به رزومه دکتر رستم کلایی

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک_متخصص روانشناسی

عکس مربوط به رزومه دکتر محمدمنایی

دکتر محمد منائی

روان پزشک

مسئول فنی

عکس مربوط به رزومه دکتر منصور آگاهی

دکتر منصور آگاهی

روان پزشک

مسئول فنی

عکس مربوط به رزومه دکتر قلی پور

دکتر فاطمه قلی پور

روان پزشک

عکس مربوط به کادر درمان کلینیک اتیه

دکتر نرگس حسینی طباطبایی

متخصص مغز و اعصاب

عکس مربوط به رزومه دکتر فائزه نظریه

دکتر فائزه نظریه

روان پزشک

مدیران درمان

عکس مربوط به رزومه محمد رستمی گنجینه

دکتر محمد رستمی گنجینه

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهرا حیدری

زهرا حیدری

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سپیده طورسینا

دکتر سپیده طورسینا

مدیر کلینیک بزرگسال

مدیر آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه فاطمه سید هاشمی

دکتر فاطمه سیدهاشمی

مدیر کلینیک کودک

عکس مربوط به رزومه دکتر خمامی

دکتر ساناز خمامی

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه فرزانه بیات

مدیر کلینیک تشخیص و خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه سپیده هدایتی

صبا کوشا مقدم

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان کلینیک اتیه

علیرضا نجفی

مدیر کلینیک توانبخشی مغز و اعصاب

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه شمین صدری

دکتر شمین صدری

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه دکتر زینب رحمتی

روان درمانگر

نقشه مغزی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه هانیه الستی

دکتر هانیه الستی

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر حسین کشاورز افشار

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه رضوان بیگدلی

رضوان بیگدلی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه الهه رشوند

الهه رشوند

روان درمانگر

کودک و نوجوان

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به روان درمانگر کلینیک اتیه

دکتر نسرین بهنام نژاد

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه فاطمه قربانی

فاطمه قربانی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

صوفی مرادی

روان درمانگر

کودک و بزرگسال

روان درمانگر

کودک و نوجوان و 

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه هانیه زراعت کار

دکتر هانیه زراعت کار

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

دکتر هاتف زمانی

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه عباس شیخ محمدی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

دکتر عاطفه ذبیحی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه یاسر ابوترابی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مرضیه مسعودی

روان درمانگر

بزرگسال و تشخیص

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه شادی کبیری

دکتر شادی کبیری

روان درمانگر

خدمات از راه دور

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه لیلا پورسمر

دکتر سیده لیلا پورسمر

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر رضا ناظم زاده

درمانگر 

توانبخشی مغز و اعصاب

عکس مربوط به رزومه عباس کبودی

عباس کبودی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سارا سالکی

دکتر سارا سالکی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه است

دکتر علیرضا سالمی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه محمد مهدی فقیهی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سپیده مومنه

سپیده مومنه

درمانگر 

توانبخشی مغز و اعصاب

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه ونوس محمدی

دکتر ونوس محمودی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهره انوشه

دکتر زهره انوشه

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه فریده فرخ زادی

دکتر فریده فرخ زادی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهراصالح زاده عین ابادی

دکتر زهرا صالح زاده عین آبادی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مژده بیات

مژده بیات

 درمانگر

توانبخشی مغز و اعصاب 

عکس مربوط به رزومه افسون احمدی

افسون احمدی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه دکتر خمامی

دکتر ساناز خمامی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه شقایق دخیلی

دکتر شقایق دخیلی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مهدی مهربان

دکتر مهدی مهربان اشتهاردی

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از را دور 

عکس مربوط به رزومه مهدیه حدادیان

مهدیه حدادیان

روان درمانگر

خدمات از را دور 

عکس مربوط به رزومه مریم نجارزادگان

مریم نجارزادگان

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه گلنوش سرور

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه فریبا ابراهیم بابایی

روان درمانگر

کودک و نوجوان و 

خدمات از راه دور 

عکس مربوط به رزومه زهرا دلخوش

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه سپیده دهقانی

دکتر سپیده دهقانی

روان درمانگر

بزرگسال

آموزش تحصیلی

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه محمد مهاجرانی

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

روانشناس و روانسنج

عکس مربوط به رزومه نرگس فلاحت چیان

دکتر نرگس فلاحت چیان

روانشناس 

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص و

خدمات از راه دور

روانشناس

مصاحبه و تشخیص 

روانشناس

مصاحبه و تشخیص 

عکس مربوط به رزومه سمیرا ذاکرین

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه دریا مدینه

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه فاطمه نگهبان

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه سکینه پورطالب

سکینه پورطالب

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه نازنین آقایی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

کار درمانگر

عکس مربوط به رزومه منصوره فرزین

منصوره فرزین فر

کار درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه منصوره ابادیان

منصوره آبادین

کار درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه حسین شجاعی

کار درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه مهدی احمدیان

کار درمانگر

کودک و نوجوان

ارزیاب

عکس مربوط به رزومه فاطمه میر هاشمی

فاطمه سادات میر هاشمی

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه زینب تهمتن

زینب تهمتن

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه هانیه احمدی

هانیه احمدی

تکنسین ثبت /تحلیلگر

نقشه مغزی

مهنوش کامرانوند

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه زهرا سلیمی

زهرا سلیمی

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه سحر کوهستانیان

سحر کوهستانیان

تکنسین ثبت 

نقشه مغزی

مریم سادات میرصانع

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

مهدیه میرمحمد

تحلیلگر

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه الهه مشهدی زاده

الهه مشهدی زاده

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

محمدباقر حسین زاده

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه نرگس جانقلی

نرگس جانقلی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه عسل ابراهیم ازناوی

عسل ابراهیم ازناوی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مریم رزاقی

مریم رزاقی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه لیلا سهرابی

لاله سهرابی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

گفتار درمانگر

عکس مربوط به رزومه مریم صبور

مریم صبور

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

پردیس سادات اخوان طباطبایی

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه هاجر طایی

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه سارا پاشنگ

دکتر سارا پاشنگ

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه محمد هادی محمدزاده

محمد هادی محمدزاده برازنده

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه بهنام قابل دمرچی

بهنام قابل دمیرچی

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مرجان امام جمعه

مرجان امام جمعه

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه فاطمه بهرام

فاطمه بهرام

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه فاطمه سیف زاده

فاطمه سیف زاده دراباد

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهرا حیدری

زهرا حیدری

نوروتراپیست

بزرگسال

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مهشید اسلامی

مهشید اسلامی دهکردی

نوروتراپیست

بزرگسال

زینب حیدری

نوروتراپیست

بزرگسال