تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳

کادر درمانی

ریاست

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

معاونت ها

حسین رستمی

معاون مالی و اداری

معاون درمان

دکتری روانشناسی شناختی

معاون ارتباطات

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر رضا کاظمی

معاون پژهش

دکتری روانشناسی عمومی

معان روان درمانی

 دکترای روانشناسی

مدیران کلینیک

عکس مربوط به رزومه دکتر خمامی

دکتر ساناز خمامی

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه دکتر صوفی مرادی

دکتر صوفی مرادی

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهره خراسانی

زهره خراسانی

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سپیده طورسینا

سپیده طورسینا

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

دکتر زینب رحمتی

مدیر آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه خانم دکتر دودل

نگار دودل

مدیر کلینیک غیرحضوری

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

دکتر بهارانچی

مدیر کلینیک کودک

عکس مربوط به رزومه همایون حلاجیان

امیر همایون حلاجیان

مدیر کلینیک کودک

عکس مربوط به رزومه دکتر اسیه رضایی

دکتر آسیه رضایی نیاسر

مدیر کلینیک تشخیص

فرزانه بیات شهبازی

مدیر کلینیک تشخیص و آزمایشگاه روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به کادر درمان کلینیک اتیه

علیرضا نجفی

مدیر کلینیک توانبخشی مغز و اعصاب

روان پزشکان

روان پزشک

عکس مربوط به رزومه دکتر رحیمی

دکتر حشمت اله رحیمی

روان پزشک

عکس مربوط به رزومه دکتر رستم کلایی

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک_متخصص روانشناسی

عکس مربوط به رزومه دکتر منائی

دکتر محمد منائی

روان پزشک

عکس مربوط به رزومه دکتر منصور اگاهی

دکتر منصور اگاهی

روان پزشک

عکس مربوط به رزومه دکتر قلی پور

دکتر فاطمه قلی پور

روان پزشک

عکس مربوط به کادر درمان کلینیک اتیه

دکتر نرگس حسینی طباطبایی

متخصص مغز و اعصاب

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

دکتر فائزه نظریه

روانپزشک

روان درمانگر

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

شمین صدری

روان درمانگر

کودک و نوجوان

رحمتی

روان درمانگر

روان درمانگر

بیات شهبازی

روان درمانگر

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

رضوان بیگدلی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

لیلا سادات میرباقری

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

الهه رشنود

روان درمانگر

کودک و نوجوان

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به روان درمانگر کلینیک اتیه

نسرین بهنام نژاد

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

المیرا رحیم زاده کلاله

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

فاطمه قربانی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

مهدیه قربانی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

صوفی مرادی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

فتانه ارجمند

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

عباس شیخ محمدی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

سیده دلارام وزیری رکن ابادی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

فاطمه ملاصالحی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

عاطفه ذبیحی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

زهره انوشه

روان درمانگر

خدمات از راه دور

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

المیرا رحیم زاده

روان درمانگر

خدمات از راه دور

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

مهدیه حدادیان

روان درمانگر

خدمات از راه دور

حسین کشاورز افشار

روان درمانگر

کودک و نوجوان

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

میلاد زارعی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

لیلا امراللهی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

صحرا سلطانی نژاد

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

شادی کبیری

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

هاتف زمانی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

عباس کبودی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

سارا سالکی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه است

علیرضا سالمی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

مریم کامی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

میترا کامران

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

سمیه سعیدی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

ونوس محمودی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

فریده فرخ زادی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

زهرا صالح زاده

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

سارا پاشنگ

روان درمانگر

بزرگسال

مهدی مهربان اشتهاردی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه دکتر خمامی

ساناز خمامی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

رضا کاظمی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

شقایق دخیلی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

ملیحه روزبخش

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

سپیده دهقانی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

فائزه نظریه

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

هانیه زراعت کار

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

هانیه الستی

روان درمانگر

بزرگسال